Rzymsko-Katolicka Parafia

Świetej Bożej Rodzicielki Maryi w Klarysewie

ul Słoneczna 20 
05-520 Konstancin-Jeziorna 


Msze Święte:
Dni powszednie:
18.00 

Niedziele i święta:
8.00, 10.00,
12.00, 18.00

Telefon:

22 756 33 48

Proboszcz:


ks. Tadeusz Jamkaksiądz kanonik
Andrzej Jan Fijałkowski

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
wszystkie modlitwy i prace,
Radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną
dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielsko Wiernych,
by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna
była rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim.
Amen

AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ
Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski

CZEKAM NA CIEBIE w Klarysewie

Parafia Świętej Bożej Rodzicielki Maryi w Klarysewie

PIELGRZYMOWANIE OBRAZU
MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

w Parafii Św. Bożej Rodzicielki Maryi Klarysew 
wrzesień 2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIELGRZYMOWANIE OBRAZU

MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

w Parafii Św. Bożej Rodzicielki Maryi Klarysew
2014

REKOLEKCJE

15.IX Msza Św. rozpoczęcie godz.18.00

16.IX Msza Św. z naukami
dla wszystkich godz. 9.00
dla wszystkich godz. 18.00
nauka dla młodzieży godz. 19.30

17.IX Msza Św. z naukami
dla wszystkich godz. 9.00
dla wszystkich godz. 18.00
nauka dla młodzieży godz. 19.30


NAWIEDZENIE OBRAZU

18 IX
Msza Św. godz. 09.00
Nabożeństwo oczekiwania godz. 18.30
Powitanie obrazu NMP i procesja godz. 19.00
Msza Św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa 19.30
Czuwanie modlitewne godz. 20.30
Apel Jasnogórski godz. 21.00
Czuwanie modlitewne Rady Parafialnej, Żywego Różańca
Akcji Katolickiej, Asysty Kościelnej godz. 21.30
Modlitwa za Zmarłych godz. 23.00
Pasterka Maryjna o powołania godz. 24.00
Czuwanie godz. 01.00

 

PROGRAM CZUWANIA W NOC NAWIEDZENIA OBRAZU JASNOGÓRSKIEGO ( mieszkańcy ulic) 

22.30-23.30 : ul. Orzechowa, Sadowa,Saneczkowa i Pogodna

1.00-1.30 : ul. Borowa i Wczasowa  

1.30-2.00 : ul. Warszawska, Prawdziwka, Muchomora/Kierszek, Leczyca

2.00-2.30 : ul. Podgórska, Świerkowa i Mirkowska

2.30-3.00 : ul . Okrężna, Krótka i Lipowa  

3.00-3.30 : ul. Willowa, Królewska,1000-lecia Państwa Polskiego, Plac Zgody

3.30-4.00 : ul. Słoneczna, Pocztowa, Zielona

4.00-4.30 : ul. Świetlicowa, Południowa i Ogrodowa

4.30-5.00 : ul. Bielawska, Piaseczyńska,Nadbrzeżna

5.00-5.30 : ul. Przeskok, Górna, Stawowa, Zaułek

5.30-6.00 : ul. Skolimowska, Kolejowa, Zgoda, Elektryczna

6.00-6.30 : ul. Wąska, Przejazd, Piaskowa, Szkolna

6.30-7.00 : ul. Fabryczna, Narożna, Kozia.  


19.IX
Godzinki godz. 06.00
Różaniec część I godz. 06.30
Msza Św. godz. 07.00
Różaniec część II godz. 08.30
Msza Św. za chorych potrzebujących pomocy
(Sakrament chorych) godz. 10.00
Msza Św. za Rodziny i Dzieci
(z błogosławieństwem Dzieci) godz. 12.00
Indywidualne czuwanie modlitewne godz. 13.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego godz. 15.00
Przygotowanie do pożegnania godz. 17.30
Uroczyste odprowadzenie godz. 18.00