Rzymsko-Katolicka Parafia

Świetej Bożej Rodzicielki Maryi w Klarysewie

ul Słoneczna 20 
05-520 Konstancin-Jeziorna 


Msze Święte:
Dni powszednie:
18.00 

Niedziele i święta:
8.00, 10.00,
12.00, 18.00

Telefon:

22 756 33 48

Proboszcz:


ks. Tadeusz Jamka



ksiądz kanonik
Andrzej Jan Fijałkowski

WIZYTY DUSZPASTERSKIE 

 

Poniedziałek, 26 stycznia od 16.00: Ul.Podgórska i Świerkowa oraz Okrężna

 

Wtorek ,27 stycznia od 16.00:
ul. Mirkowska oraz Krótka  

 

Środa, 28 stycznia od 16.00:
ul. Warszawska od Borowej do torów kolejowych /obie strony równoczesnie

 

Czwartek, 29 stycznia od 16.00:
ul. Saneczkowa, Tulipanów, .Pogodna oraz Orzechowa

 

Piątek, 30 stycznia  ul. Borowa (z 2 stron), Biedronki ,Koźlara, Dębowa


Sobota, 31 stycznia od  godz. 10.00:  ul.Prawdziwka, Muchomora/Kierszek i Łęczyca

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA- przygotowanie 

W sobotę 31 stycznia o 18.30 spotkanie mlodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania   

 

Poniedziałek,  19 stycznia, od 16.00:
Plac Zgody  9, 11  (2 bloki domki)

Wtorek, 20 stycznia .od 15.30:
ul Królewska i Willowa

Środa, 21 stycznia, od 17.00:
ul.Bielawska15 (blok),  ul. Przejazd, ul. Warszawska 21 B

Czwartek, 22 stycznia,od 17.00: 
Warszawska 21 D

Piątek, 23 stycznia od 15.30: 
ul.Sadowa

Sobota  23 stycznia, od 10.00:
ul.Wczasowa           

 

Poniedziałek, 12. 01 od 16.00: ul Zgoda 7 -blok /ul.  Narożna 3 -blok

Wtorek, 13.01 od15.30: ul. Kolejowa / ul. Wąska

Środa, 14.01 od15.30: ul. Bielawska (bez bloku nr 15) / ul.  Ogrodowa

Czwartek 15.01 od 15.30: ul.Pocztowa / ul.1000-lecia Państwa Polskiego

Piątek.16 ,01. od 15.30: ul.Polna /ul. Słoneczna

Sobota 17.01 od 10.00:  ul. Lipowa

WIZYTY DUSZPASTERSKIE 

 

Poniedziałek, 5 stycznia od 15.30 ul. Kozia 1 A,B,C (3 bloki)  

Środa, 7 stycznia od 16.00  ul Narożna 1,2  (bloki).

Czwartek, 8 stycznia  od 15.30 ul. Warszawska od rzeki do torów kolejowych, ul. Szkolna  

Piątek, 9 stycznia od 15.30 ul. Fabryczna i Nadbrzeżna, ul. Krzywa, Garbarska, Mała, Zgoda (domy)

Sobota, 10 stycznia od g.10.00  ul. Świetlicowa, Południowa, Cicha, Świeża,  Zielona

 


 

Spotkanie Rodziców i Dzieci I-Komunijnych: niedziela, 11 stycznia na Mszy i po Mszy o godz. 12.00     

 

REKOLEKCJE  ADWENTOWE 

odbędą się w dniach  

14, 15 i 16 grudnia 2014

 

Poprowadzi je  misjonarz pochodzący z Republiki Togo.  

Godziny Mszy z rekolekcjami to  9, 18  i 19.30.  


Nastepne spotkania  kandydatów do sakramentu Bierzmowania: sobota 20 grudnia.

Zebranie  dzieci  I Komunijnych i ich rodziców  w niedzielę 21 grudnia o godz.12.00.  

 

 


BUDOWA DOMU PARAFIALNEGO 
STAN PRAC

 

WSPARCIE BUDOWY DOMU PARAFIALNEGO  


W  sobotę 22 listopada 2014 o godz. 18.30 spotkanie mlodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

 

W niedzielę 23 listopada  2014 na Mszę Św. o  godz. 12.00  zapraszamy Rodziców i Dzieci  I-Komunijne



 

JESIENNY FESTYN PARAFIALNY 

 

5 października 2014 po Mszy Świętoj o godz. 12.00

 

W programie - między innymi:

występy Scholi

- zabawy dla dzieci 

- degustacja ciast

- pyszny bigos

-okazja do sąsiedzkiego spotkania  



 

Parafia Świętej Bożej Rodzicielki Maryi w Klarysewie

PIELGRZYMOWANIE OBRAZU
MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

w Parafii Św. Bożej Rodzicielki Maryi Klarysew 
wrzesień 2014

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIELGRZYMOWANIE OBRAZU

MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

w Parafii Św. Bożej Rodzicielki Maryi Klarysew
2014

REKOLEKCJE

15.IX Msza Św. rozpoczęcie godz.18.00

16.IX Msza Św. z naukami
dla wszystkich godz. 9.00
dla wszystkich godz. 18.00
nauka dla młodzieży godz. 19.30

17.IX Msza Św. z naukami
dla wszystkich godz. 9.00
dla wszystkich godz. 18.00
nauka dla młodzieży godz. 19.30


NAWIEDZENIE OBRAZU

18 IX
Msza Św. godz. 09.00
Nabożeństwo oczekiwania godz. 18.30
Powitanie obrazu NMP i procesja godz. 19.00
Msza Św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa 19.30
Czuwanie modlitewne godz. 20.30
Apel Jasnogórski godz. 21.00
Czuwanie modlitewne Rady Parafialnej, Żywego Różańca
Akcji Katolickiej, Asysty Kościelnej godz. 21.30
Modlitwa za Zmarłych godz. 23.00
Pasterka Maryjna o powołania godz. 24.00
Czuwanie godz. 01.00

 

PROGRAM CZUWANIA W NOC NAWIEDZENIA OBRAZU JASNOGÓRSKIEGO ( mieszkańcy ulic) 

22.30-23.30 : ul. Orzechowa, Sadowa,Saneczkowa i Pogodna

1.00-1.30 : ul. Borowa i Wczasowa  

1.30-2.00 : ul. Warszawska, Prawdziwka, Muchomora/Kierszek, Leczyca

2.00-2.30 : ul. Podgórska, Świerkowa i Mirkowska

2.30-3.00 : ul . Okrężna, Krótka i Lipowa  

3.00-3.30 : ul. Willowa, Królewska,1000-lecia Państwa Polskiego, Plac Zgody

3.30-4.00 : ul. Słoneczna, Pocztowa, Zielona

4.00-4.30 : ul. Świetlicowa, Południowa i Ogrodowa

4.30-5.00 : ul. Bielawska, Piaseczyńska,Nadbrzeżna

5.00-5.30 : ul. Przeskok, Górna, Stawowa, Zaułek

5.30-6.00 : ul. Skolimowska, Kolejowa, Zgoda, Elektryczna

6.00-6.30 : ul. Wąska, Przejazd, Piaskowa, Szkolna

6.30-7.00 : ul. Fabryczna, Narożna, Kozia.  


19.IX
Godzinki godz. 06.00
Różaniec część I godz. 06.30
Msza Św. godz. 07.00
Różaniec część II godz. 08.30
Msza Św. za chorych potrzebujących pomocy
(Sakrament chorych) godz. 10.00
Msza Św. za Rodziny i Dzieci
(z błogosławieństwem Dzieci) godz. 12.00
Indywidualne czuwanie modlitewne godz. 13.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego godz. 15.00
Przygotowanie do pożegnania godz. 17.30
Uroczyste odprowadzenie godz. 18.00