PARAFIA W KLARYSEWIE


HISTORIA PARAFII

Historia parafii w Klarysewie wiąże się z powstaniem prowadzonego przez Siostry Miłosierdzia Domu Dziecka Księdza Boduena i mieszczącą się w nim kaplicą, erygowaną w lutym 1934 roku przez Księdza Kardynała Aleksandra Kakowskiego.
Pierwszym kapelanem kaplicy przez 10 lat był ks. Józef Abramowicz.
W roku 1963 kapelanem został Ks. Antoni Żmijewski, który rozpoczął starania o budowę kościoła i stworzenie parafii. Po wielu staraniach w październiku 1971 roku otrzymał zezwolenie i powołał Społeczny Komitet Budowy Świątyni. Projektantem kościoła był architekt Tadeusz Borkowski.

Prace budowlane rozpoczęto w kwietniu 1972 roku, a w marcu 1973 roku kaplicę z Domu Dziecka przeniesiono do budynku gospodarczego, obok wznoszonego kościoła. Już w Wielką Środę 1973 roku pierwszą Mszę Świetą w podziemiach nowego kościoła odprawił Ks. Biskup J. Z. Kraszewski.

Po niespełna pół roku, w dniu 2 września 1973 roku, nowo wzniesioną świątynię poświęcił Prymas Tysiąclecia, Ks. Kardynał Stefan Wyszyński. W miesiąc po poświęceniu zmarł jej budowniczy, 38 letni wówczas Ks. Antoni Żmijewski.
Następcą przez 16 lat był Ks. Ryszard Jagiełło.

Klarysew stał się parafią na mocy Dekretu J. Em. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 14 grudnia 1974 roku, który wszedł w życie 25 grudnia 1974 roku.
Konsekracja świątyni miała miejsce w dniu 2 lipca 1987 roku, a dokonał jej Prymas Polski Ks. Kardynał Józef Glemp.

Od 13 maja 1990 roku proboszczem parafii Klarysew był ksiądz kanonik Andrzej Jan Fijałkowski.

Aktualnie proboszczem parafii jest ksiądz Tadeusz Jamka.
Obecnie parafia liczy około 3000 mieszkańców, z których prawie wszyscy są katolikami.

W okresie ostatnich 20 lat przeprowadzono bardzo wiele inwestycji unowocześniających i upiększających świątynię: wymieniono całkowicie centralne ogrzewanie w kościele i plebanii, ułożono nową posadzkę, zakupiono 28 nowych ławek drewnianych, wymieniono całą instalację elektryczną, założono oświetlenie halogenowe ołtarzy i obrazów, założono nową radiofonizację z kolumnami i głośnikami, wokół kościoła ułożono kostkę brukową, zakupiono elektroniczne dzwony, wymieniono drzwi i okna w plebanii, zakrystii i kancelarii, wyposażono kancelarię i zakrystię w nowe meble, zainstalowano iluminację bryły świątyni, wykonano ołtarz marmurowy Matki Bożej Częstochowskiej, zakupiono organy elektroniczne i nowy konfesjonał, zainstalowano nową ambonkę i chrzcielnicę z greckiego marmuru, wstawiono trzy witraże:
„Zwiastowanie i Wniebowzięcie NMP” z pracowni Tomasza Tuszko, wymieniono schody prowadzące do górnego kościoła na granitowe. W świątyni warto zobaczyć dwa malowidła bułgarskiego malarza mgr Dymitra Petrowa „Ostatnia Wieczerza” i „Zwiastowanie”.

W 2012 roku została podjęta budowa Domu Parafialnego.

We wrześniu 2014 roku w Parafii Św. Bożej Rodzicielki Maryi w Klarysewie miało miejsce Pielgrzymowanie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej .

ul Słoneczna 20 05-520 Konstancin-Jeziorna