Chór Miriam

Chór „Miriam” przy Kościele pod wezwaniem Świętej Bożej Rodzicielki Maryi w Klarysewie

Chór „Miriam” z Parafii Świętej Bożej Rodzicielki Maryi w Klarysewie powstał 7 kwietnia 1999 r. z inicjatywy Księdza Andrzeja Fijałkowskiego w porozumieniu z ówczesnym organistą p. Markiem Tomczakiem.

Od 8 grudnia 2001 r. dyrygentem został p. Józef Stępień. Od 2006 r. Chór „Miriam” współpracował z bliźniaczym Chórem przy Parafii Bogurodzicy Dziewicy Maryi na Jelonkach w Warszawie. Oba chóry prowadzone były przez wieloletniego solistę Teatru Wielkiego w Warszawie, tenora-Józefa Stępnia. W repertuarze znajdowało się około 180 pieśni kościelnych i patriotycznych.

Chór uświetniał swoimi występami liturgie w parafii w Klarysewie i w parafii na Jelonkach. Chór „Miriam” koncertował także między innymi: w Złotym Potoku, Pińczowie, w Wilnie, we Lwowie, w Dębowcu, Niepokalanowie i Wambierzycach. Chór brał udział: w spotkaniu opłatkowym u kardynała Kazimierza Nycza, w Wieczorach Cecyliańskich w Katedrze Św. Jana w Warszawie, siedmiokrotnie we Mszach Św. transmitowanych przez TV Polonia.

Wiosną 2011 roku chór występował w Świątyni Opatrzności Bożej, podczas II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej, któremu przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. W listopadzie 2011 r powstała płyta CD z nagraniami chóru.

Corocznie organizowane były krajowe i zagraniczne wyjazdy integracyjne połączone z występami. W 2013 roku odbyły się koncerty w Krzydlinie Małej i we Wrocławiu. W maju 2015 r. chór występował w Miłkowie i w Karpaczu.

Chór systematycznie uczestniczył w Koncertach Pieśni Maryjnej w Powsinie i Wilanowskich Wieczorach Kolędowych.

Po przerwie spowodowanej pandemią chór odradza się pod skrzydłami nowego organisty i dyrygenta. Od 29 września 2021 r. chór prowadzi p. Piotr Stawarski: pedagog, organista, kompozytor, założyciel Konstancińskiego Chóru Kameralnego oraz artysta Chóru Filharmonii Narodowej.

W repertuarze chóru znajdują się obecnie 32 nowe utwory: pieśni kościelne, kolędy, pieśni maryjne, pieśni z Taize i Lourdes, utwory z XVII i XVIII wieku w nietypowym, bardzo rzadkim, trzygłosowym opracowaniu Mistrza Piotra Stawarskiego.

Obecnie w chórze śpiewa 12 osób. Chór uświetnia swoimi występami liturgie Mszy Świętych w Parafii Świętej Bożej Rodzicielki Maryi w Klarysewie i uczestniczy w Koncertach Pieśni Maryjnej i Wilanowskich Wieczorach Kolędowych w Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie.

Już w starożytności św. Augustyn powiedział:

„Kto dobrze śpiewa – podwójnie się modli”.

Zatem zapraszamy wszystkich chętnych do tej „podwójnej modlitwy” na chwałę Bożą.

Próby chóru odbywają się:

w środy od 18:00 do 20:00 oraz w niedziele od 9:15 do 10:00.

Zapraszamy !!!