Budowa domu parafialnego

W latach 2012-2015 został wybudowany nowy Dom Parafialny. W kolejnych latach trwały prace remontowe Kościoła oraz jego otoczenia. 

Wybudowanie Domu Parafialnego pozwala na:

  • stworzenie warunków dla pracy duszpasterskiej wśród dzieci i młodzieży
  • kontynuację i rozwinięcie działalności istniejących w Parafii Wspólnot: Chóru, Akcji Katolickiej, Anonimowych Alkoholików, Kółek Różańcowych
  • organizację spotkań Parafian z ciekawymi osobowiściami – społecznikami, przedstawicielami świata nauki i kultury
  • stworzenie godziwych warunków mieszkaniowych duszpasterzom Parafii

Stan prac:

kolejne prace:

  • wymiana pokrycia płaskiego dachu kościola z montażem grzałek w rynnach i wpustach dachowych/2011r./
  • budowa nowego Domu Parafialnego/2012-2015/
  • przełożenie kostki brukowej, odkrycie fundamentów i wykonanie izolacji pionowej fundamentow kościoła/2015/
  • skucie tynku i osuszanie ścian dolnego kościoła/od 2018/
  • odnowienie elewacji zewnętrznej kościola /2023/.

ul Słoneczna 20 05-520 Konstancin-Jeziorna