Budowa domu parafialnego

Od 2012 roku trwały prace przy budowie nowego Domu Parafialnego.

Wybudowanie Domu Parafialnego pozwala na:

  • stworzenie warunków dla pracy duszpasterskiej wśród dzieci i młodzieży
  • kontynuację i rozwinięcie działalności istniejących w Parafii Wspólnot: Chóru, Akcji Katolickiej, Anonimowych Alkoholików, Kółek Różańcowych
  • organizację spotkań Parafian z ciekawymi osobowiściami – społecznikami, przedstawicielami świata nauki i kultury
  • stworzenie godziwych warunków mieszkaniowych duszpasterzom Parafii

Stan prac

WSPARCIE

Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe prowadzonego dzieła budowy Domu Parafialnego.

Bardzo prosimy o wpłaty :

  • na rachunek bankowy Parafii: 31 1160 2202 0000 0000 6492 6420
  • bezpośrednio w Kancelarii Parafialnej
  • na tacy w kopercie ewentualnie podpisanej nazwiskiem i adresem

ul Słoneczna 20 05-520 Konstancin-Jeziorna