MSZE ŚWIĘTE – CZASY PANDEMII KORONAWIRUSA

AKTUALIZACJA: NA STRONIE PARAFII PROWADZONE BĘDĄ TRANSMISJE MSZY ŚWIĘTYCH ONLINE. Transmisje prowadzone będą w zakładce TRANSMISJE ONLINE. Msze Święte transmitowane są codziennie o godzinie 18.00.

W Niedzielę Palmową Msze o godz. 8.00, 10.00 , 12.00 WRAZ z transmisją. Zachęcamy do korzystania z dyspensy ks. Kardynała oraz do oglądania transmisji.

W związku z pandemią koronawirusa, wprowadzono dodatkowe ograniczenia dla ochrony zdrowia.

We Mszach Świętych i w uroczystościach religijnych uczestniczyć może oprócz kapłanów NADAL maksymalnie 5 osób.

Na stronie www.episkopat.pl można znaleźć aktualną listę nabożeństw transmitowanych przez radio, telewizję i internet.

W tym trudnym czasie niezbędne jest odpowiedzialne zachowanie. Powstrzymanie epidemii koronawirusa jest możliwe dzięki odpowiedzialnemu działaniu każdego z nas.

Należy unikać wszystkich niekoniecznych wyjść i ograniczać kontakty z osobami spoza ogniska domowego.

Należy także z uwagą zatroszczyć się o sąsiadów, a w szczególności o osoby starsze, które mogą potrzebować pomocy. Pomoc tę należy organizwać z uwzględnieniem wszystkich zaleceń bezpieczeństwa.

Należy sprawdzać aktualne informacje publikowane na stronach opracowywanych przez Ministerstwo Zdrowia.


Modlitwą obejmujemy osoby chore i lekarzy i wszystkie służby opiekujące się chorymi i walczące z pandemią.

MSZE ŚWIĘTE, ogłoszenia 22.03.2020

Z powodu panującej epidemii, Msze Święte w niedzielę 22 marca 2020 o g. 10.00  i 12.00. Podczas Mszy zachowane przepisy limitu wiernych.

Zachęcamy do korzystania z dyspensy Ks. Kardynała Kazimierza Nycza od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej. 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą transmisji Mszy świętych na stronie Episkopatu: https://episkopat.pl/

Spotkanie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania w niedzielę  22 marca 2020 nie odbędzie się.

Informujemy o inicjatywie pomocy Widzialna Ręka w Konstancinie-Jeziornej. Za pośrednictwem tego forum można zgłaszać propozycje pomocy, a także informować o potrzebnej pomocy:

Widzialna Ręka w Konstancinie-Jeziornej : https://m.facebook.com/groups/201787697820626/?ref=br_rs


PANDEMIA KORONAWIRUSA- ZALECENIA MINISTERSTWA ZDROWIA

Przedstawiamy ZALECENIA Ministerstwa Zdrowia w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

ilustracja przedstawiająca jak skutecznie myć ręce

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj.
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”. 

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

WAŻNE: DYSPENSA OD UCZESTNICTWA W MSZY ŚWIĘTEJ

Przekazujemy decyzję Kardynała Kazimierza Nycza o dyspensie od uczestnictwa we Mszy Świętej Niedzielnej dla wszystkich osób starszych, chorych, dzieci i ich opiekunów, a także dla osób obawiających się o swoje zdrowie w związku z pandemią koronowirusa.

Zachęcamy do uczestnictwa w domu w transmisjach radiowo-telewizyjnych Mszy Świętych.

Obowiazuje też zakaz Mszy Świętych dla więcej niż 50 uczestników.

Przedstawiamy informacje dostępne w internecie o transmisjach.

INTERNET:

Na stronach www.jasnagora.pl / i www.episkopat.pl będą transmitowane codziennie Msze Św. odprawiane w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

Na stronie www.msza-online.net można znaleźć informacje o Mszach i linki do nich przez cały dzień.

TELEWIZJA

Transmisję Mszy Świętej z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach można oglądać co niedzielę w TVP1 o godz. 7:00.

W niedzielę Mszę Św. można obejrzeć o godz. 9:00 na kanale ZOOM TV. Liturgia transmitowana jest co tydzień z innego kościoła w Polsce.

TVP POLONIA transmituje Mszę Św. w każdą niedzielę o godzinie 13:00.

Telewizja TRWAM w każdą niedzielę transmituje od godz. 9:30 Mszę Świętą z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

AKTUALNE INFORMACJE o najbliższych transmisjach Mszy można znaleźć na stronie: www.programtv.naziemna.info/program/audycja/Transmisja+Mszy+Świętej

RADIO

Transmisja Mszy Św. z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie ma miejsce w niedziele o godzinie 9.05 na antenie Jedynki Polskiego Radia.