MSZE ŚWIĘTE, ogłoszenia 22.03.2020

Z powodu panującej epidemii, Msze Święte w niedzielę 22 marca 2020 o g. 10.00  i 12.00. Podczas Mszy zachowane przepisy limitu wiernych.

Zachęcamy do korzystania z dyspensy Ks. Kardynała Kazimierza Nycza od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej. 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą transmisji Mszy świętych na stronie Episkopatu: https://episkopat.pl/

Spotkanie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania w niedzielę  22 marca 2020 nie odbędzie się.

Informujemy o inicjatywie pomocy Widzialna Ręka w Konstancinie-Jeziornej. Za pośrednictwem tego forum można zgłaszać propozycje pomocy, a także informować o potrzebnej pomocy:

Widzialna Ręka w Konstancinie-Jeziornej : https://m.facebook.com/groups/201787697820626/?ref=br_rs