Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

Kolejna odprawa Kandydatów do Bierzmowania odbędzie się w sobotę 8.10.2016 o godz. 18.30

Spowiedź i ostatnia próba dla Kandydatów i Świadków odbędzie się w piątek, 14.10.2016 od g.16.30.

Egzaminy odbywają się codziennie od g. 16.00 do 19.00.