PRACE DZIECI DLA MIESZKAŃCÓW HOSPICJUM

Podczas warsztatów plastycznych uczestniczące dzieci przygotowały prace, które zostaną przekazane mieszkańcom Hospicjum w Konstancinie.

Powstałe prace mają tematykę związaną z Wielkanocą.

Warsztaty, w których uczestniczyły dzieci mają za zadanie uwrażliwiać je nie tylko artystycznie, ale także społecznie- na sytuację i potrzeby chorych.

Prace powstałe podczas warsztatów czasowo pokazywane są w naszym kościele.

Pomiżej: fotograficzna dokumentacja z warsztatów.

Dziękujemy wszystkim Młodym Artystom i dorosłym zaangażowanym w organizację tego wydarzenia.